Frontoffice Studentenzaken


De medewerkers van het Frontoffice kunnen informatie geven over de volgende onderwerpen:

  • Inschrijving en uitschrijving
  • Collegegeld en studiefinanciering
  • Collegekaart en/of LU-kaart
  • Formulieren
  • Vragen over toelating tot (internationale) bachelor en master programma's en Study Abroad en uitwisselingsprogramma's
  • Colloquium doctum
  • Ziekte en studievertraging
  • Regeling financiële ondersteuning studenten 2000 (Afstudeerfonds)
  • Diploma verificatie/check (voor bedrijven)

Veel vragen over bovengenoemde onderwerpen kunnen de medewerkers van het informatiecentrum onmiddellijk beantwoorden. Als zij het niet weten verwijzen ze je door naar andere medewerkers, zoals bijvoorbeeld studentendecanen.

Voor vragen omtrent telefoonnummers en adressen van medewerkers en/of faculteiten, kun je contact opnemen met de telefooncentrale, tel. 071 - 527 27 27.

Voor vragen over roosters, tentamencijfers, verkrijgen van studiegidsen  etc., kun je het best terecht bij de opleiding.

Veelgestelde vragen


Leiden: Studenteninformatiecentrum Plexus
Kaiserstraat 25, begane grond
2311 GN LEIDEN
tel. 071-527 8011
Contactformulier Front Office

Openingstijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
09.00-17.00 uur
09.00-21.00 uur
09.00-17.00 uur
09.00-21.00 uur
09.00-17.00 uur


Den Haag: Schouwburgstraat
Schouwburgstraat 2
2511 VA DEN HAAG
Tel: 071-5278011
Contactformulier Front Office

Openingstijden:
Dinsdag
Donderdag
14.00-16.30 uur
09.30-12.00 uur

 
Laatst Gewijzigd: 24-11-2016